FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Fabula


fabula (lat.)

- vymyslený príbeh; bájka; v literárnej vede: prirodzený sled dejovej osnovy v umeleckom literárnom texte založený na časovej postupnosti a príčinnej súvislosti.