FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Ezoterika


ezoterika

- správanie a znalosti, ktoré sú známe len určitému kruhu vyvolených a ktoré iba nimi môžu byť pochopené. Existuje teda akýsi vnútorný (zavätený) kruh v protiklade ku kruhu vonkajšiemu, ktorému určité vedomosti zostávajú nepristupné. Vnutorný kruh sa môže voči vonkajšiemu kruhu cítiť povznesený; vstup do vnutorného kruhu je podmienený určitými predpokladmi a prijatie sa spája s určitými iniciačnými obradmi. Pocit súručenstva vyplýva zo spoločného náboženského poznania jeho členov, ktorí sa zúcastňujú rovnakých, iným neprístupných, obradov a kultov. Zmysel utajovania takychto kultov spočíva v úmysle zachovania tradícií ako takých a ich čistoty ( L727;140).