FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Expresionizmus


expresionizmus

- umelecký smer začiatku 20. stor., ktorý sa uplatnil v literatúre, výtvarnom umení, hudbe a divadle. Reagoval na impresionizmus emotívnym videním a deformáciou skutočnosti.