FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Explication de texte


explication de texte (fr.)

- metóda rozboru literárneho diela vypracovaná a používaná vo francúzskom školstve, ktorá predstavuje praktickú analýzu umeleckého textu bez teoretického zovšeobecnenia. Cieľom explication de texte je celistvé uchopenie literárneho textu alebo úryvku.

Explication de texte pozostáva z ;smich krokov:

1. Situovanie pasáže v texte.
2. Určenie témy, sujetu.
3. Urcenie stavby, kompozície.
4. Urcenie slovníka, syntaxe, gramatiky.
5. Určenie výberu slov, veršovej štruktúry, štylistických figúr, obrazov, štýlu.
6. Určenie halvnej myšlienky, zámeru.
7. Určenie prameňov, vplyvov a vzniku explikovaného textu.
8. Hodnotenie, kritika textu

( L204;105 L1356;20).

-----------------------
explication de texte>