FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Existencia (jaspers, k.)


existencia ( Jaspers, K.)

- to, čím sa stávame na základe slobody, rozhodovania, voľby, činu. Existencia nie je daná, je to postupné sebautváranie človeka, a preto ju nemožno opísať ako nejakú vec vedeckou terminológiou, môža sa iba osvetľovať v pojmoch existenciálnej filozofie a uvedomovať v hraničnej situácii (32) a existenciálnej komunikácii (32) ( L623;115-116).