FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Ex professo (lat.)


ex professo (lat.)

- z povolania (primerane povolaniu, úmyselne, ako odobrník) ( L937;106).