FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evolúcia (biológia)


evolúcia ( biológia)

- vývoj ako proces postupného zdokonaľovania živej hmoty a foriem života, smerujúci od jednoduchých organizmov k stále zložítejším, od nižších k vyšším a vrcholiaci vývojom človeka ako živočíšneho druhu.

Evolúcia sa uskutočňuje pôsobením základných evolučných faktorov:

a) mutabilita zabezpečuje vznik nového genetického materiálu,

b) selekcia je hlavným faktorom a zabezpečuje rozmnožovanie najlepšie prispôsobených jedincov populácie,

c) migrácia vedie k výmene génov medzi populáciami,

d) izolácia pôsobí v opačnom smere a zabraňuje genetické spojenie
populácií.

Všetky evolučné faktory pôsobia spoločne, pri jednotlivych druhoch neprebiehajú rovnako rýchlo, tempo vývoja je rôzne aj u toho istého druhu na rozdielnych etapách vývoja.

Evolúcia je proces nepretržitý a nezvratný.

Smer evolúcie možno chápať ako progesívny prechod populácie z jedného stavu do iného, vyznačujúceho sa lepším prispôsobením daným podmienkam ( L373; 239).