FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Evokova»


evokova» (lat.)

- vyvoláva», vybavova» (v mysli).