FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evidentný


evidentný

- bezprostredne zjavný a taký, ktorý už nemožno ďalej zdôvodňoť alebo už nie je potrebné ďalej zdôvodňovať.