FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evidencia


evidencia evidencia (FT)

- lat. evidentia, čiže názornosť, zrejmosť - to, čo je očividne (objektívne) dané), alebo to, čo je (subjektívne) jasné v nejakom súde. Rozhodujúcu úlohu pritom má videnie, či už v zmysle vnímania alebo v zmysle pochopenia našich hodnotení. Evidencia je bezprostredné objasňujúce poznanie, ktoré práve pre svoj jasný, bezprostredne istý charakter nepripúšťa nijaký priestor pre pochybovanie, a preto nepotrebuje nijaké ďalšie zdôvodnenie.

Odvolávaním sa na bezprostredné, spontánne pochopenie je evidencia príbuzná intuícii, ktorá sa však preukazuje ako psychické videnie. Podobne ako intuícia aj evidencia tvorí určité napätie k jazykovo sprostredkovanému (diskurzívnemu) mysleniu. Svojím bezprostredným zmyslovým vzťahom k predmetom a súdom má evidencia poskytovať pochopenie, jasnosť, jednoznačnosť a nepochybnosť ( L574;87).

------------
evidencia>