FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evans, a. j.


Evans, Arthur John, sir (1851 Nash Mills - 1941 Boar's Hill)

- anglický archeológ, objaviteľ minojskej civilizácie. Začal na vlastné trovy s výskumami na Kréte na lokalite Knossos, kde s prestávkami vyplnenými rekonštrukciou pamiatok a prípravou publikácií pracoval 1900-1930. Objavil tu palác a nekropoly z bronzovej doby, súčasne aj celú predhomérsku civilizáciu, prvú na európskej pôde. Jeho výskumy, a najmä konfrontácia s Egyptom mu umožnili urobiť z predhomérskej civilizácie dôležité ohnivko na datovanie aj pravekých európskych kultúr. Vybudoval základy jej trojstupňovej chronológie a terminológiu, ktorá sa používa dosiaľ (minojská civilizácia a i.) Jeho poznatky sa stali vychodiskom na ďalšie poznanie mykénskej civilizácie, jeho pokusy o rekonštrukciu sú však diskutabilné ( L373;237).