FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Evanjelium


evanjelium (z gr. EU ANGELION = radostná zvesť)

- pôvodne nesústavné kázanie o Ježišovi a jeho učení o kráľovstve božom; od 70. rokov 1. stor. n. l. sa evanjeliá spisovali do ucelených správ synoptikov, autorov apokryfov a i.

Z početných Ježišových životopisov (cf. apokryfy) sa medzi sväté knihy kresťanstva, do kánonu dostali štyri: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša (synoptici) a Aevanjelium podla Jána.

Evanjeliá nie sú vyslovene iba Ježišovými životopismi, ale aj formulovaním kresťanského učenia a jeho aplikovaním na rozličné okolnosti ( L50>;52-53).

-------------
evanjelium>