FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eusebios z cezarey


Eusebios z Cezarey (asi 264 - 340)

- grécky cirkevný otec, teológ, spisovetľ, historik a biskup z Kaisarey v Palestíne), otec cirkevnej histórie. V Kasarei, kde pôsobil už Origenes, získal vynikajúce vzdelanie. Po prenasledovaní kresťanov 303 ušiel do Egypta, ale bol tu uväznený. Až po zrovnoprávnení kresťanstva 313 sa mohol vrátiť a stal sa v rodisku biskupom.

Eusebios sympatizoval s ariánstvom, ale bol ho nútený zavrhnúť. R. 335 bol menovaný za patriarchu v Antiochii, úrad odmietol a venoval sa pisaniu. S Pamfilom je autorom kritického vydania Starého zákona, sám pracoval na Novom zákone a vytvoril slávne tabuľky s paralelami z jednotlivých evanjelií. Písal apológie a iné spisy, ale najmä Ekklesiastiké historia (Cirkevné dejiny), opisujúce vývoj kresťanstva do roku 324. Obrat za Konstantína I. Veľ- kého, ktorého oslávil rečou i písmom, pokladal za neplnenie božieho plánu, ku ktorému smerovali predchádzajúce dejiny. Svetovú kroniku (Chronikoi kanones ..., 2 knihy) tvoria v podstate chronologické tabuľky. 1. kniha opisuje dejiny národov a ríš (Chaldejcov, Asýranov, Židov, Egypťanov), 2. obsahuje v paralelných tabuľkách biblickú a prafánnu históriu ( L628;193).