FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Európska únia


Európska únia

- spojenie krajín európskeho kontinentu (prv nazývané Európske spoločenstvo), ktoré smeruje k postupnej integrácii v niektorých sférach ekonomického a sociálneho rozvoja (koordinácia zahraničnej politiky, spoločná mena, voľný pohyb pracovných síl a i.). Názov "Európska únia" sa uplatňuje po podpise zmluvy v Maastrichte (1992).