FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Europocentrizmus


europocentrizmus = eurocentrizmus

- koncepcia, podľa ktorej skutočné hodnoty vo vede, umení, filozofii atď. sa rozvíjajú iba v Európe; špecifická forma etnocentrizmu. Podľa eurocentrizmu je Európa a jej kultúra stredom a mierou civilizačnéého vývinu ľudstva. Eurocentrizmus sa vyznačuje spôsobom myslenia a konania, ktoré sa vyznačujú univerzalizmom, metadiskurzívnym prekrývaním partikulárneho a sklonom likvidovať inakosť druhých. Vrcholnú formu eurocentrizmu predstavuje kultúrny imperializmus a neskôr imperializmus politický.

Eurocentrizmus sa začal tematizovať na pozadí reflexie zániku kultúrnej, politickej a hospodárskej dominancie Európy.

K postupnému rozkladu eurocentrizmu začína dochádzať od konca 1. svetovej vojny v súvislosti s premenami technologického sveta, rastom hospodárskeho a politického významu pacifického priestoru a postmodernou sebareflexiou európanstva, v ktorej hrá stále väčšiu úlohu vedomie plurality, multikulturality a polycentrizmu ( L1281;117).

-------------------
europocentrizmus>