FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Euklides


Euklides (okolo 365 - 300 pr. n. l.) čes. Euklid
gr. Eukleidés
lat. Euclides
Kód: 459

- starogrécky matematik, autor diela 'Základy' (Stoicheia, Elementa) ( L168), v ktorom spresnil deduktívne chápanie matematiky, založené na definíciách, všeobecných pojmoch, t. j. na súhrne princípov, ktoré dnes označujeme ako ' axiómy', a na vzájomne od seba nezávislých postulátoch. Z Euklidovych postulátov je najznámejší posledný, piaty, že bodom v rovine možno viesť len jednu rovnobežku k danej priamke: mnohí sa totiž tento postulát pokúšali odvodiť z predchádzajúcich.

Celé dielo 'Základy' pojednáva o rovinnej geometrii, teórii čísiel a priestorovej geometrii (vrátane Platónových päť pravidelných telies). Toto chápanie geometrie bez námietok platilo až do 19. storočia.

Euklides študoval v platónskej akadémii v Aténach a neskôr pôsobil v Alexandrii.

-----------
Euklides>