FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etylénoxid


etylénoxid

- jedovatý bezfarebný plyn éterického zápachu, používaný v organickej syntéze a v chemickom priemysle.