FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etruskovia


Etruskovia

- staroveký národ, ktorý vytvoril v 8. stor. pr. n. l. - 4. stor. pr. n. l. štátny celok zv. Etruria s neobyčajne vyspelou kulturou, spoločnosťou a obchodom; jeho územie približne zodpovedá dnešnej provincii Toskánsko v strednom Taliansku a ďalej na sever k úpätiu Álp a na juh až po Kampániu, južne od Ríma.

Etruskovia boli pravdepodobne neindoeurópskeho, predoázijského alebo maloázijského pôvodu.