FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etopédia


etopédia

- je odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zaoberá výchovou, vzdelávaním a výskumom sociálne narušenej mládeže (tzv. ťažko vychovateľnej), čiže mládeže, ktorej primárny defekt je vo sfére sociálnej. Vyhľadáva a aplikuje optimálne formy pôsobenia (reedukácia) na narušenú mládež s cieľom jej plnohodnotnej socializácie ( L349;110).