FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etológia


etológia

- veda o všeobecnobiologických základoch a zákonitostiach správania živočíchov, ktorá sa utvorila v 30. rokoch 20. storočia v prácach K. Z. Lorenza. Etológia skúma z porovnávacieho hľadiska správanie zvierat a človeka. Zaujíma sa o premenné, ktoré určujú súžitie niekoľkých živočíšných druhov na jednom mieste. Väčšinou sa sústreďuje na štúdium nižších živočíšnych foriem (cf. L217;123).

Etológia sa stala významným zdrojom evolučnej teórie poznania.

-----------
etológia>