FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etnometodológia


etnometodológia

- sociologický prístup, ktorý sa od 60. rokov 20. stor. rozvíja v USA. Má blízko k symbolickému interakcionizmu a svoju pozornosť zameriava na všeobecné znalosti členov určitej spoločnosti.

Priekopníckym dielom etnometodológie sú "Etnometodologické štúdie" od H. Garfinkela z roku 1967.

------------------
etnometodológia>