FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika profesijná


etika profesijná

- vytváranie koncepcie určitého povolania vo vzťahu ku škále spoločebských hodnôt, ktorým má toto povolanie slúžiť a ktoré mu dávajú raison detre. Ďalej sa zaoberá špecializáciou jednotlivých sfér práce odbnrníkov, dostupnosťou či nákladnosťou ich služieb, sociálnymi koncepciami sprístupnenia odobnrje poomoci, organizáciou a disciplínou v rámci profesií a pod. Nie je jednoducho aplikáciou úzkej etickej teorie, ale zahrnuje množstvo aspektov politickej, sociálnej a právnej filozofie a individuálnej etiky. Profesijná etika je odvetvie etiky, ktorého predmetom je systém noriem, urpavujúcich povinnosti odborníka ku klinetovi, verejnosti,, k sudu a k profesijným 'bratom'. Vtedy ju zoančujeme ako deontológiu ( L1034;23).