FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika normatívna


etika normatívna

- etika, ktorá sa zaoberá problematikou zmyslu života, poslanie človeka, obsahu dobra a zla, mravnej povinnosti. Normatívna etika teoreticky zdôvodňuje mravné zásady, ideály a normy.