FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika kozmickej teleológie


etika kozmickej teleológie

- etická koncepcia prvej polovice 20. stor. rozpracovaná v USA a v Anglicku, podľa ktorej morálku možno pochopiť iba z hladiska evolučného vývinu vesmíru, ktorého základom je svetový účel. Každý stupeň tohto vývinu je vopred určený a uskutočňuje sa prostredníctvom prispôsobovania jestvujúcich prostriedkov tomuto cieľu. Človek je súčasťou prirody a vesmíru a jeho psolaním je pretvárať prirodu v smere prirodzenej teleológie. Mravná činnosť má tak koniec koncov mimosiciálny, kozmický a biologický zmysel.

Predstavitelia: F. Woodbridge, W. N Sheldon, O. Stapledon.