FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika konzekvenciálna


etika konzekvenciálna

- etická teória, v ktorej sa morálne hodnotenie činu určuje v závislosti od jeho praktických dôsledkov ( utilitarizmus, hedonizmus, eudaimonizmus, axiologický intuitivizmus a i.), bez ohľadu na jeho motívy aj všeobecné princípy morálky. Stúpenci konzekvenciálnej etiky vychádzajú z toho, že mravnosť uspokojuje nejaké potreby spoločnosti a človeka, respektíve aspoň formálne uznávajú jej účelový charakter ( L53;254).