FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika humanistická


etika humanistická

- smer v teórii morálky, ktorý sa rozšíril v USA od 20. rokov 20. stor. a ktorého predstaviteľmi boli: W. FFeith, I. Babbitt, K. Garnet, I. Lewin. Humanistická etika vyvodzuje mravnosť zo špecificky ľudských javov - z toho, že človek si je schopný uvedomovať svoje činy a zriecť sa akéhokoľvek vopred daného cieľa; dokáže sa vnútorne sústrediť a zriecť sa vonkajšej expanzie. Osobnosť je jediný sudca svojich činov.