FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika heteronómna


etika heteronómna

- etické učenie, podľa ktorého morálka vyrastá z príčin nezávislých od konajúceho subjektu. Za takéto vonkajšie príčiny pokladá štát, néboženské prikázania, motívy, ako osobná zainteresovanosť alebo želanie dobra iným ľuďom. K heteronómnym etickým učeniam patrí napr. hedonizmus, eudaimonizmus, utilitarizmus.