FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika autonómna


etika autonómna

- etikcká teória, podľa ktorej morálka vyrastá z vrodenej alebo apriórnej mravnej povinnosti. Morálka má - podľa toho učenia - základ v samotnom mravne konajúcom subjekte: človek si sám vytvára mravný zákon, pričom je nezávislý od akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu.

Príkladom autonómnej etiky je Kantovo etické učenie stavajúce na princípe autonómnosti mravného správania rozpracovanom v Kritike praktického rozumu.