FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika aristotelova - resumé


etika Aristotelova - resumé

"Za cieľ individuálneho života považuje Aristoteles trvalé šťastie (EUDAIMONIA). Podľa toho, v čom možno vidieť obsah šťastia, rozoznáva tri typy života: život rozkošnícky, politický a teoretický. Najvyššie stavia život teoretický, pretože sa v ňom najviac uplatňuje činnosť rozumu, ktorým sa človek odlišuje od zvierat a podobá sa bohom. Cnosti delí na rozumové (dianoetické) a mravné (etické) v užšom zmysle). Mravné cnosti sú stredom medzi dvoma krajnosťami, napr. statočnosť je stredom medzi zbabelosťou a nerozvážnou smelosťou, štedrosť medzi márnotratnosťou a skúposťou a pod. Vonkajšie dobrá, ako zdravie, urodzenosť, krásu, zdravé potomstvo a dobrých priateľovpovaqžuje Aristoteles za nevyhnutný predpoklad šťastia.Ideálom Aristotelovej etiky je občan s bohato rozvinutými spoločenskými vzťahmi." ( L157;76)