FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Etika aprobatívna


etika aprobatívna (lat. approbatio - schvaľovanie)

- teória morálky, v ktorej sa dobro definuje ako to, čo sankcionovala nejaká autorita (prikázala alebo schválila). Podľa toho, kto alebo čo sa pokladá za takúto autoritu ( boh, morálny cit človeka alebo spoločnosť), delí sa aprobatívna etika na teologické, psychologické a sociálno-aprobatívne teórie.