FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Etika analytická


etika analytická

- smer etiky 20. stor. zameriavajúci sa na analýzu mravného jazyka po stránke logickej, sémantickej, pragmatickej alebo lingvistickej.