FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Estetika výtvarných umení


estetika výtvarných umení

- veda o podstate estetična (krásna) a jeho funkciách, zákonitostiach estetickej činnosti, vnímaní a pretváraní prirody, človeka a spoločnosti, o vzniku a podstate estetického vedomia, zameraná na všetky druhy výtvarného umenia a ich zvláštnosti, ktorými sa odlišujú od ostatných umení. Je historicky podmienená a jej predmet a úloha sa mení a rozširuje (dnes zahrnuje napríklad tvorbu a výsledky priemyselného výtvarníctva).

Estetika výtvarných umení má svoje teoretické začiatky v období gréckej antickej estetiky ( L831;60).