FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Estetika marxistická


estetika marxistická

- estetika rozvíjaná na základe dialektického materializmu a historického materializmu. Dominuje v nej idea straníckosti, ľudovosti a teória odrazu ako jednej z foriem materialistickej reinterpretácie antického pojmu mimézis.

Termín "marxistická estetika" sa presadil v 30. rokoch 20. stor., keď Lifšic zhromaždil výpovede o umení rozptýlené v Marxovom a Engelsovom diele a Lukácz začal tieto prejavy interpretovať v ich súvislosti.

-----------------------
estetika marxistická>