FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Estetika fenomenologická


estetika fenomenologická

- smer estetiky 20. stor., ktorý sa rozvinul začiatkom 20. stor. pod Husserlovým vplyvom a neskôr rozvinul v súlade s princípmi fenomenológie do rôznych záujmových smerov a druhov najmä v Nemecku, Francúzsku a Taliansku.