FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Estetika analytická


estetika analytická

- estetika jazykovoanalytická - smer estetiky 20. stor., súhrn estetickych úvah nadväzujúcich od 50. rokov 20. stor. (najmä v USA) na Wittgensteina a zameriavajúcich sa na pravidlá, podla ktorých sa možno vecne a intersubjektívne zreteľne vyjadrovať o umení a kráse.

---------------------
estetika anaytická>