FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Esencializmus


esencializmus (lat.)

- 1. spôsob myslenia, ktorý jednostranne zdôrazňuje pojem esencie; 2. (tradicionalizmus) americký filozofický smer vo vzdelávaní, ktorý založil W. C. Bagley a podľa ktorého tradičné ideály, znalosti a schopnosti sú podstatné pre spoločnosť a mali by sa učiť metodicky ako základné učivo u všetkych žiakov bez ohľadu na ich individuálne potreby, záujmy a schopnosti.