FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eristika (platón)


eristika ( Platón)

- argumenty sofistov; proti týmto argumentom (čiže proti eristike) stojí sokratovská dialektika.