FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Eristika


eristika

- (z gr. ERISTIKÉ [TECHNÉ]) umenie viesť slovný spor (ERIS), t. j. dokazovať alebo vyvracať akékoľvek tvrdenie, bez ohľadu na to, či je pravdivé alebo nepravdivé (neobišlo sa to spravidla bez sofiziem). Majstrami v eristike boli sofisti; písali o nej príručky školili v nej svojich žiakov. Skvelé ukážky a paródie sofistickej eristiky obsahuje Platónov dialóg Eutydemos ( L251). Popri sofistoch sa v eristike preslávili členovia megarskej školy a eristické spôsoby argumentácie hodne používali aj antickí skeptici ( L157;176-177).

Eristika je schopnosť na základe logickej dôvtipnosti zastávať ľubovoľné pozície a presadiť ich v diskusii ( L140;166).

-----------
eristika>