FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Erb


erb

- znak - obraz vyhotovený podľa heraldických pravidiel ako znamenie právneho štatútu, moci, cti alebo právnickych osôb, rodov, krajín. Heraldické znaky vznikali počas križiackych výprav, v 12. stor. a 13. stor. ich prijímali aj cirkevné inštitucie a mestá ( L715;185).