FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Epistemologický


epistemologický ( gr.)

- týkajúci sa teórie vedy; termín 'epistemologický' je beľný najmä v anglickej literatúre a vo francúzskej literatúre.