FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epistémé (foucault, m.)


epistémé ( Foucault, M.)

- invariant vedenia, princíp usporiadania, poriadok, ktorý vopred určuje, čím sa má naše vedenie zaoberať a ako sa tým má zaoberať. Epistéma vopred vymedzuje priestor a spôsob vedenia, núti človeka myslieť práve týmto, a nie iným spôsobom. Naše zdanlivo slobodné a nezávislé myslenie sa drží danej osnovy a až ona mu umožňuje o veciach rozmýšľať a hovoriť. Všetko, čo prekračuje daný poriadok alebo sa mu vymyká, označuje naše myslenie ako odchýlku, chce to eliminovať tým, že to vydáva za prejav "nenormálneho" a usiluje sa to normalizovať a disciplinovať. Tu sa prejavuje úzka spätosť medzi vedením a mocou ( L623;128).

--------------------------
epistémé (Foucault, M.)>