FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epikuros


Epikuros zo Samu (341-270 pr. n. l.) Kód: 224

- grécky filozof obdobia helenizmu, materialista, zakladateľ epikureizmu; nadviazal na Demokritov atomizmus, pričom zmiernil jeho prísny determinizmus a zdôvodnil slobodu vôle tým, že doň zaviedol moment náhody: Epikuros dáva atómom v ich pohybe možnosť odchýlky. Dianie vo svete potom už nie je jednoznačne určené predchádzajúcimi príčinami. Objavujú sa náhody a môže vzniknúť niečo nové, neočakávané.

Epikuros vytvoril individualistické etické učenie, podľa ktorého sa za najvyššie dobro považuje slasť a za hlavný predpoklad blaha pokoj duše; cieľom poznania je oslobodiť človeka od strachu z bohov a zo smrti.

Epikurova etika nachádza blaženosť a slasť v umiernenom spôsobe života, ktorý je naplnený duchovnými pôžitkami z filozofického rozjímania. Telesné pôžitky sú krátkodobé a prechádzajú do svojich protikladov, trvalú blaženosť dosahuje iba pokojná duša filozofa ( L623;34).

-----------
Epikuros>