FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Epikureizmus - predstavitelia


epikureizmus - predstavitelia

Apollodoros z Atén

Epikuros - zakladateµ

Filodémos

Hermarchos z Mytilény
Horatius

Lucretius Carus

Metodoros z Lampsaku

Vergilius

Zenón zo Sidónu