FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epiktetos


Epiktetos (asi 55 Hierapolis vo Frýgii - asi 135 Nikopolis v Épeire)

- grécky filozof, predstaviteľ mladšieho stoicizmu. V Epiktetovom učení vystupujú do popredia kynické prvky. Človek sa má sústrediť na poznanie bezcennosti vecí, ktoré nie sú v jeho moci. Pochopenie pravej hodnoty vecí vedie k poznaniu, že vo svete sa odohráva vôľa božia a že sa teda nič lepšieho nemôže diať. Nespokojnosť s osudom je vzbura proti božej prozreteľnosti.

------------
Epiktetos>