FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epigenéza


epigenéza

- 1. v biológii: teória o postupnom vytváraní jednotlivých častí indivídua z jednoduchších foriem 2. v genetike: vývoj na podklade génov, na ktorého priebeh a konečný výsledok majú vplyv vonkajšie činitele 3. v geológii: preniknutie nerastu do nového prostredia ( L163;255).