FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epifenomén


epifenomén ( gr.)

- prídavok k fenoménu, vedlajší jav, ktorý sprevádza iné javy, no neovplyvňuje ich.