FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Epagogé


epagogé (gr.)

- epagoga - postup myslenia od jednotlivého k zvláštnemu ( L645;157 L217;121).