FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Enzymológia


enzymológia (gr.)

- diciplína biológie skúmajúca enzýmy, ich výskyt, vlastnosti a vplyv rôznych faktorov regulujúcich rychlos» enzymatických reakcií.