FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Entelechia (filozofia novoveká)


entelechia ( filozofia novoveká)

Novoveká filozofia vytvára pojem entelechie vychádzajúc z organického chápania prírody: svoj pojem zameriava najmä proti čisto mechanickým,
kauzálnym koncepciám prírody, ktoré vychádzajú z anorganickej látky ( L574;79).