FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Entelechia (aristoteles)


entelechia ( Aristoteles)

- imanentný, vnútorný formujúci princíp, ktorý je vlastný každej látke (29), , každému živočíchovi a ktorý spôsobuje prejavovanie sa ich podstatného jadra.

Entelechia je skutočnosť, že niečo sa stáva účinným, pôsobiacim vzhľadom k prostej možnosti; entelechia je ďalej stav úplnosti, zavřšenosti, resp. (imanentný) cieľ ( telos), ku ktorému niečo smeruje.

Pojem entelechie pochádza z Aristotelovho učenia o dynamis a energei a má podobný význam ako "energeia" ( L574;345).